Ochrana osobných údajov

Občianske združenie pre dobrú vec je povinné nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

Občianske združenie pre dobrú vec vedie v darcovskom portáli PODPORTE.SK príjem Podporovateľov od partnerov anonymne.

V prípade, že Podporovateľ udelí Občianskemu združeniu pre dobrú vec súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ďalšieho informovania o darcovskom portáli, o možnostiach ďalšej spolupráce a za účelom starostlivosti o darcu, Občianske združenie pre dobrú vec môže užívať tieto údaje iba k týmto účelom a v rozsahu k tomu nevyhnutnému. Ak je taký súhlas Podporovateľom udelený, zahŕňa aj súhlas s poskytnutím osobných údajov Podporovateľa v rovnakom rozsahu za zhodným účelom Príjemcovi označenému Podporovateľom v súvislosti s poskytnutým príspevkom. Súhlas je poskytnutý až do vyslovenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Nesúhlas možno vyjadriť písomne ​​na adresu sídla Občianskeho združenia pre dobrú vec alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V takom prípade Občianske združenie pre dobrú vec bez omeškania vyrozumie zrušenie súhlasu aj dotknutého Príjemcu. Všetky informácie a osobné alebo firemné údaje poskytnuté Podporovateľom  Občianskym združením pre dobrú vec v priebehu poskytovania príspevku sú dôverné. Občianske združenie pre dobrú vec sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Podporovateľov len na účely uskutočnenia plnenia zmluvy s Príjemcom. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám. Podporovateľ má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov právo prístupu k osobným údajom, najmä právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov (§ 12 zákona o ochrane osobných údajov) a právo na opravu osobných údajov. Podporovateľ má ďalej v prípade, že sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, právo požadovať vysvetlenie, odstránenie vzniknutého stavu a právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (§ 21 zákona o ochrane osobných údajov). Za ochranu a spracovanie osobných údajov poskytnutých Príjemcovi zodpovedá tento sám.